top of page

 เรียนฟรี! 
ใช้ Ai ในการยิงโฆษณาออนไลน์สำหรับธุรกิจ และผู้ประกอบการ

Ohsem Ads Logo_w_datteal.png
ธุรกิจหรือประเภทสินค้าของคุณที่ขาย *สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
คุณเคยยิงแอดโฆษณาออนไลน์หรือไม่? *
คุณมีวิธีการยิงโฆษณาออนไลน์อย่างไร? สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
คุณเคยยิงโฆษณาผ่านช่องทางใดบ้าง* สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก

ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ

bottom of page